(Heo còi đãng trí)

gương vỡ... chẳng lành

Thứ Tư, tháng 6 24, 2009 0
Quả đúng là như vậy Đúng vào hôm mồng một âm lịch vừa rồi Dung đã làm vỡ một chiếc gương... Nói các bạn không tin, làm vỡ nó trong khi.....
Adbox