(Heo còi đãng trí)

nó sao ý?

Thứ Hai, tháng 7 13, 2009 0
Mấy hôm nay nó làm sao ý, ko như trc nữa rồi ? Nó chỉ toàn bực tức với người khác thôi. Nó cũng không biết tại sao nữa? Nó cảm thấy ...
Adbox