(Heo còi đãng trí)

Giá như...

Thứ Năm, tháng 12 24, 2009 0
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ cái thế giới này nó đã khác rồi... Giá như không có sự giả dối thì có lẽ nó cũng chẳng học theo ngư...
Adbox