Giá như...

Giá như không có sự giả dối thì có lẽ cái thế giới này nó đã khác rồi...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ nó cũng chẳng học theo người ta giả dối...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ ai đó đã không quá trớn...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ cuộc sống của một ai đó đã thay đổi hẳn...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ nó đã là một người khác...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ một ai đó sẽ không bao giờ biết đên ĐAU là gì...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ một ai đó đã có một cuộc sống đầy ý nghĩa...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ nó đã không thay đổi nhiều như thế...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ đã không có khái niệm TỔN THƯƠNG...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ cũng không có cái khái niệm về sự mất mát...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ cái khái niệm ĐỒNG CẢM sẽ luôn được phát huy...
Giá như không có sự giả dối thì có lẽ sẽ không có cái danh KẺ GIẢ DỐI với một ai đó...
Giá như ai đó có thể bóp chết sự giả dối thì có lẽ đó mới thực sự là ANH HÙNG...

Giá như... vẫn mãi chỉ là giá như...

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại bình luận góp ý cho Dung kh...
Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống :)

Previous Post Next Post
Adbox