(Heo còi đãng trí)

Có một con bé bị LÃNG QUÊN...

Thứ Bảy, tháng 1 16, 2010 0
Dường như chẳng còn có ai nhận thấy sự tồn tại của con bé đó, ngoại trừ chính bản thân nó ra... Có vẻ con bé này lúc nào cũng bi quan... ...
Adbox