(Heo còi đãng trí)

Nó coi tình bạn là cái gì chứ...

Thứ Sáu, tháng 2 05, 2010 0
Lúc nào nó cũng đề cao, lúc nào nó cũng tỏ ra vẻ là tôn trọng cái thứ gọi là TÌNH BẠN Tự dưng nó nhớ lại... Nó nhớ lại mọi chuyện đã xả...
Adbox