(Heo còi đãng trí)

Chỉ biết được rằng...

Chủ Nhật, tháng 3 07, 2010 0
Chẳng biết từ bao giờ... nó nhận thấy được ở nó có cái gì khang khác... Chỉ biết được rằng... bây giờ... nó không như trước nữa... Chẳn...
Adbox