(Heo còi đãng trí)

vẫn lại là bạn nó...

Thứ Năm, tháng 6 24, 2010 0
Vẫn lại mơ... Vẫn lại là những nhân vật ấy... Vẫn lại là những người bạn học cùng lớp với nó, kể cả những đứa có khi nó chẳng mấy khi n...
Adbox