vẫn lại là bạn nó...

Vẫn lại mơ...
Vẫn lại là những nhân vật ấy...
Vẫn lại là những người bạn học cùng lớp với nó, kể cả những đứa có khi nó chẳng mấy khi nói chuyện cùng...
Chi có khác là... Bây giờ không còn là những đứa bạn cấp 3, cấp 2 như hồi nọ nữa... Mà giờ lại chuyển về thằng bạn học cùng từ hồi lớp 1 đến lớp 7... (không tiết lộ thông tin thêm đâu nghe)

Sao vậy nhi? Sao cứ phải là bạn học nhỉ?

Post a Comment

0 Comments