(Heo còi đãng trí)

cũng không ít lần

Thứ Hai, tháng 7 26, 2010 0
Nhiều lần tớ tự hỏi là tại sao tớ lại được sinh ra trên c uộc đời này... một nơi đối với tớ luôn thật bất công và đầy oái oăm, nên cũng đã...
Adbox