(Heo còi đãng trí)

chuyện cũ mèm...

Thứ Ba, tháng 11 30, 2010 0
2010, một năm với nhiều hứa hẹn và với những mục tiêu cần hướng tới đã được đặt ra từ đầu năm... nhưng tất cả đều không được hoàn thành... ...
Adbox