(Heo còi đãng trí)

nhớ chứ... DLPL... -

Thứ Sáu, tháng 11 18, 2011 0
Cái buổi gặp lớp đầu tiên ý, buổi gặp Giáo viên chủ nhiệm ý (chả biết gọi là gì...) Mọi người đến tương đối đầy đủ. Theo thói quen Dung lạ...

may mắn chăng...

Thứ Bảy, tháng 3 05, 2011 0
Nghỉ tết trong tâm trạng mong mỏi điểm thi... Để săn lùng kết quả thi, tớ đã phải ngày đêm... (chém gió đấy) hỏi đông dò tây xem mọi ngườ...

Ôn thi kiểu Dung kh...

Thứ Bảy, tháng 1 22, 2011 0
Công nhận nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn dài cổ chờ lịch thi HKI thế mà giờ đã nghỉ tết r ồi . Môn đầu tiên, Mác, với con số 6,5 (đây...
Adbox