Showing posts from 2011

nhớ chứ... DLPL... -

Cái buổi gặp lớp đầu tiên ý, buổi gặp Giáo viên chủ nhiệm ý (chả biết gọi là gì...) Mọi người đến…

may mắn chăng...

Nghỉ tết trong tâm trạng mong mỏi điểm thi... Để săn lùng kết quả thi, tớ đã phải ngày đêm... (c…

Ôn thi kiểu Dung kh...

Công nhận nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn dài cổ chờ lịch thi HKI thế mà giờ đã nghỉ tết r ồi .…

Load More That is All
Adbox