(Heo còi đãng trí)

may mắn chăng...

Thứ Bảy, tháng 3 05, 2011 0
Nghỉ tết trong tâm trạng mong mỏi điểm thi... Để săn lùng kết quả thi, tớ đã phải ngày đêm... (chém gió đấy) hỏi đông dò tây xem mọi ngườ...
Adbox