cũng chẳng biết nữa...

Haiz (thở dài phát...)
Cũng chẳng biết nữa...
Cũng nhiều (có thể gọi là) "biến cố" xảy đến quá...
Chẳng "vui" (vui là còn nhẹ nhàng) nên cũng chẳng muốn nhắc lại...
Chẳng phải tại mình (tự an ủi thế) nhưng cũng là do mình...
Cũng tại do mình... "hiền quá" [_Nga kún_], tại mình tin người quá...
Chẳng biết thế nào...
Chỉ biết thấy cứ mông lung... Lênh đênh... Vô định...
Mục tiêu ngắn hạn có rồi...
Nhưng lại chẳng thèm cố gắng gì cả...
Lại cứ thích đổ cho (2 từ) "hoàn cảnh"…
Lúc nào cũng nghĩ rằng người khác toàn "ỷ lại" vào mình...
Chẳng biết có phải thế không hay là ngược lại...
"nhiệt tình" [_Hoa_]... Thế ư bạn?
Chẳng biết như thế là tốt hay không tốt...
Chắc là phải tốt chứ....
Nhưng sao... Cứ có cảm giác... "mua việc vào mình"
[đóng dấu]... Bây giờ khác xưa nhiều rồi...
Không còn lời nào biện minh cho điều đó nữa...
Muốn trở lại....
GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG...
Không hứa chắc...
Sẽ không bao giờ nói... "tôi không biết"...

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại bình luận góp ý cho Dung kh...
Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống :)

Previous Post Next Post
Adbox