(Heo còi đãng trí)

không biết nữa...

Thứ Năm, tháng 11 07, 2013 0
Đi... Ở nhà... Đi hay ở nhà... Thật là khó nghĩ quá. Mình không hiểu mình bị làm sao, và bị như thế này từ khi nào.... Chắc là từ hồi...

ừ không sao

Thứ Ba, tháng 8 06, 2013 0
Vâng, Gần như mình đã quên hẳn cái “công việc” mà trước đây mình hay làm. Lúc nào mình cũng hứa suông như thế đó. Chẳng biết giữ lời gì...

Hôm nay mình lại nằm mơ...

Thứ Hai, tháng 6 03, 2013 0
Mình ngủ hay nằm mơ... Mơ rất nhiều những người bạn học của mình, có khi cả cấp 1, 2, 3 lẫn đại học cũng cùng xuất hiện cho dù họ chẳng que...
Adbox