Showing posts from 2013

không biết nữa...

Đi... Ở nhà... Đi hay ở nhà... Thật là khó nghĩ quá. Mình không hiểu mình bị làm sao, và bị nh…

ừ không sao

Vâng, Gần như mình đã quên hẳn cái “công việc” mà trước đây mình hay làm. Lúc nào mình cũng hứ…

Hôm nay mình lại nằm mơ...

Mình ngủ hay nằm mơ... Mơ rất nhiều những người bạn học của mình, có khi cả cấp 1, 2, 3 lẫn đại họ…

Load More That is All
Adbox