(Heo còi đãng trí)

Hôm nay mình lại nằm mơ...

Thứ Hai, tháng 6 03, 2013 0
Mình ngủ hay nằm mơ... Mơ rất nhiều những người bạn học của mình, có khi cả cấp 1, 2, 3 lẫn đại học cũng cùng xuất hiện cho dù họ chẳng que...
Adbox