(Heo còi đãng trí)

ừ không sao

Thứ Ba, tháng 8 06, 2013 0
Vâng, Gần như mình đã quên hẳn cái “công việc” mà trước đây mình hay làm. Lúc nào mình cũng hứa suông như thế đó. Chẳng biết giữ lời gì...
Adbox