(Heo còi đãng trí)

không biết nữa...

Thứ Năm, tháng 11 07, 2013 0
Đi... Ở nhà... Đi hay ở nhà... Thật là khó nghĩ quá. Mình không hiểu mình bị làm sao, và bị như thế này từ khi nào.... Chắc là từ hồi...
Adbox