Showing posts from 2014

Cảm ơn em... cô bé 7 tuổi...

Cuộc gặp gỡ nào... ắt cũng sẽ phải có lúc tạm biệt, chia tay... Tối kia, tôi ngủ muộn... và tôi …

Một mình nên cũng quen rồi...

Lúc một mình... bạn làm những gì? Còn tôi, không chỉ những lúc rảnh rỗi thôi đâu... Ngày ngày …

Chỉ đơn giản thế thôi...

Có lần tôi từng ước… một điều ước mà ai cũng thấy là hão huyền… và tôi cũng thấy nó hão huyền thật…

Load More That is All
Adbox