(Heo còi đãng trí)

lại đổ thừa...

Thứ Ba, tháng 1 07, 2014 0
Có lẽ mình ích kỷ... Lúc nào cũng coi thường người khác... Trong suốt cả quá trình thì luôn luôn đặt cảm xúc theo cái sự khởi đầu Cho...
Adbox