(Heo còi đãng trí)

Dear DLPH...

Thứ Bảy, tháng 7 05, 2014 0
Lâu lâu nổi hứng... Giờ ta viết "thư" gửi các nàng cho tăng thêm cái KHÙNG Dear Ly, Không biết tại sao, khi mà tự dưng lên ...
Adbox