(Heo còi đãng trí)

Hai mươi tư phẩy năm…

Thứ Bảy, tháng 2 20, 2016 0
¼ thế kỉ, 2,5 thập kỷ, nghe có vẻ to tát, nghe có vẻ chả thấm tháp gì… Nhưng lại có nhiều thay đổi. Lời nói, hành động, thái độ và đặc biệ...
Adbox