(Heo còi đãng trí)

Muốn tìm một thứ hư không...

Thứ Bảy, tháng 5 28, 2016 0
Tôi muốn tắt nắng đi  Cho màu đừng nhạt mất;  Tôi muốn buộc gió lại  Cho hương đừng bay đi. (Trích "Vội vàng" - Xuân Diệu...

Chỉ đơn giản là cảm ơn...

Thứ Hai, tháng 5 23, 2016 0
Bao lần bõ lỡ tiệc vui... Năm nay ngoại lệ nên tham gia cùng... Đến giờ buồn, vui chẳng rõ ra sao... Chẳng có lời nào để diễn tả... ...
Adbox