Do dự...


Nhớ...
Do dự...
Công việc đã chiếm chọn thời gian
không còn có thời gian nào mà nghỉ ngơi, suy nghĩ
Không muốn đánh đổi, nhưng... 
"Con người luôn luôn phải đối mặt với sự đánh đổi"
Và một chữ duyên
Nếu duyên còn thì tiếp tục làm việc với nhau...
Nếu duyên đứt thì ta đành tạm biệt nhau vậy...
Cố lên nhé Cô gái của bản thân tôi :D
(Heo còi đãng trí)
Post a Comment

0 Comments