Dễ là khi...

Dễ là khi...
hứa một điều gì đó với ai đó...
Còn khó là khi...
hoàn thành những lời hứa đó...

Dễ là khi...
bạn nói không cần suy nghĩ...
Còn khó là khi...
bạn biết kiểm soát những lời nói của mình...

Dễ là khi...
thể hiện chiến thắng...
Còn khó là khi...
nhìn nhận thất bại...

Dễ là khi...
phê bình người khác...
Còn khó là khi...
cải thiện chính bản thân mình...

Dễ là khi...
bạn đánh giá lỗi lầm của người khác...
Còn khó là khi...
bạn nhận ra sai lầm của chính mình...

Dễ là khi...
làm tổn thương một người mà bạn yêu thương...
Còn khó là khi...
bạn hàn gắn vết thương đó...
(Sưu tầm)

Post a Comment

0 Comments