(Heo còi đãng trí)

Tôi lại đứng giữa những chọn lựa...

Thứ Sáu, tháng 10 27, 2017 2
Có vẻ như, tháng 10 là tháng tôi nổi loạn Cách đây 2 năm, tôi nổi loạn, tôi đánh mất 1 người, 2 người và 3 người… Bắt đầu từ khi ấy, tô...

Ghé về nơi dấu thương...

Thứ Tư, tháng 10 11, 2017 2
Hôm nay à, thôi, mình sẽ không ngồi tự kiểm điểm xem một tháng qua mình đã làm được gì và không làm được gì... Hôm nay ghé về đây chỉ để ...
Adbox