(Heo còi đãng trí)

Status 27/04/2018

Thứ Sáu, tháng 4 27, 2018 2
Hà Nội, sau 1 ngày kể từ ngày 26/4... Phải kể lể thế nào đây nhỉ?! 7 tháng ta ở với nhau. Nhưng chỉ được gần em có chưa đầy 30 ngày...
Adbox